Thon Hotel Sandven

Deler av Thon Hotel Sandven har vært igjennom en totalrenovasjon og dette inkluderer 34 hotellrom, korridorer, bøttekott, resepsjonsområdet, hovedtrapperom, to nødtrapperom, fellestoaletter samt himlinger i spisesal og to salonger. Veggene og himlingene er også oppjustert til dagens krav i henhold til brann og lyd. Det er antikvarisk arbeid som har blitt gjort – både innvendig og utvendig.

Arkitekt Alv Martin Vangdal har gjort en fantastisk jobb med hotellet, det har vært en fin prosess og hotellet står nå ferdig i all sin prakt.