Skip to main content

Thon Hotel Sandven

Deler av Thon Hotel Sandven har vært igjennom en totalrenovasjon og dette inkluderer 34 hotellrom, korridorer, bøttekott, resepsjonsområdet, hovedtrapperom, to nødtrapperom, fellestoaletter samt himlinger i spisesal og to salonger. Veggene og himlingene er også oppjustert til dagens krav i henhold til brann og lyd. Det er antikvarisk arbeid som har blitt gjort – både innvendig og utvendig.

Arkitekt Alv Martin Vangdal har gjort en fantastisk jobb med hotellet, det har vært en fin prosess og hotellet står nå ferdig i all sin prakt.